| Bookmark | ตั้งเป็นหน้าแรก
     
 
  หน้าแรก | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | เว็บบอร์ด | กิจกรรมเด่น  
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
ครูและบุคคลากร
แผนที่การเดินทาง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Webmaster
การจัดการเรียนรู้ด้วย DLIT
Download center
GeoGebra
IGCSE
IELTS
TOEIC
โครงการติวพื้นฐานคณิต ม.1-6
โครงการลงพื้นที่บริเวณทำความสะอาด
 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
0503866
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
แสดงผลหน้าละ 10 กิจกรรม รวมทั้งหมด : 11 หน้า คุณกำลังอยู่หน้าที่ : 11
ภาคเช้า 5 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัล...
กิจกรรมมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัล(ที่การเงินโรงเรียน)แก่นักเรียนที่แข่งขันชนะลำดับที่ 1,2,3 งานกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ปี 2556...
ดูภาพทั้งหมด >>
ลงข่าวเมื่อวันที่ 07 กรกฏาคม 2556 โดย Admin (กดดู 441 ครั้ง)

26 มิถุนายน 2556 วันต่อต้านยาเสพติด...
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยชมรม ทู บี นัมเบอร์วัน โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สพม.28 To be number one kuchanwittayakom school 2013 เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด...
ดูภาพทั้งหมด >>
ลงข่าวเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 โดย Admin (กดดู 517 ครั้ง)

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ กิจกรรมประเมิน นิเทศ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษา...
กิจกรรมประเมิน นิเทศ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกู่จานวิทยาคม โดย ศน.อุไรพร ดำรงค์ศิริ ณ ห้องประชุม อาคารที่ 1 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม ......
ดูภาพทั้งหมด >>
ลงข่าวเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 โดย Admin (กดดู 474 ครั้ง)

13 มิถุนายน 2556 กิจกรรมไหว้ครู นักเรียนโรงเรียนกู่จานวิทยาคม ณ หอประชุม ...
กิจกรรมไหว้ครู นักเรียนโรงเรียนกู่จานวิทยาคม ณ หอประชุม โดยมีนายสมเกียรติ เภานาง เป็นประธานในพิธีเปิด รองผู้อำนวยการ,ครู,นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง มีการมอบเกียรติบัตคุณครูที่ไม่มีวันลา, มอบทุนแก่นักเรียน และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลกา...
ดูภาพทั้งหมด >>
ลงข่าวเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 โดย Admin (กดดู 1053 ครั้ง)

กิจกรรมโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง ปี ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๓ ให้ความรู้แก่นักเรียนหญิงทุกคน...
วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กิจกรรมโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง ปี ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๓ โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร สำนักงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษน์ ให้ควา...
ดูภาพทั้งหมด >>
ลงข่าวเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 โดย Admin (กดดู 484 ครั้ง)

10 มิถุนายน 2556 กิจกรรมประชุมครู ณ ห้องประชุมเกียรติยศ อาคารเรียนที่ 1 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม...
เรื่อง การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเอง ...
ดูภาพทั้งหมด >>
ลงข่าวเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 โดย Admin (กดดู 614 ครั้ง)

กิจกรรมบุญบั้งไฟโรงเรียนกู่จานวิทยาคมร่วมกับชุมชนบ้านกู่จาน หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 และบ้านสมบูรณ์พัฒนา...
8 มิถุนายน 2556 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม นำโดยนายสมเกียรติ เภานาง ผู้อำนวยการโรงเรียน, นางเต็มดวง วรรณเชษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน ครูและบุคลากรการศึกษา ทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมบุญบั้งไฟกับชุมชนบ้านกู่จาน หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 และบ้านสมบูรณ์พัฒ...
ดูภาพทั้งหมด >>
ลงข่าวเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2556 โดย Admin (กดดู 1171 ครั้ง)

พิธีเปิด ปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการทางเลือกที่ลงตัวรอบรั้วกู่จานวิทย์...
4 มิถุนายน 2556 พิธีเปิดปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการทางเลือกที่ลงตัวรอบรั้วกู่จานวิทย์ ได้รับเกียรติจากนายอุทิศ ฝูงดี ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเรียนที่ 2 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม รายงานด้วยภาพ ......
ดูภาพทั้งหมด >>
ลงข่าวเมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2556 โดย Admin (กดดู 547 ครั้ง)

ร่วมกิจกรรมงานสรงกู่บ้านงิ้ว ณ บ้านงิ้ว ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร...
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม โดยนายสมเกียรติ เภานาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางเต็มดวง วรรณเชษฐ์, นักเรียน, ครู, และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมงานสรงกู่บ้านงิ้ว ณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 5 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โดยมี ส.จ...
ดูภาพทั้งหมด >>
ลงข่าวเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 โดย Admin (กดดู 704 ครั้ง)

 
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม เลขที่ 127 หมู่ที่ 3 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35110 โทร. 045-762-701 โทรสาร 045-762-759 ฟังเพลงมาร์ชโรงเรียน | Webmaster