โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์พื้นฐานคณิตติดในใจ 1/2562  

      แบบฝึกคิดเลขในใจระดับ 5

       แบบที่ 1  ดูคะแนนที่ได้

       แบบที่ 2                           ดูคะแนนที่ได้

       แบบที่ 3                           ดูคะแนนที่ได้

       แบบที่ 4                           ดูคะแนนที่ได้

       แบบที่ 5                           ดูคะแนนที่ได้

       แบบที่ 6                           ดูคะแนนที่ได้

       แบบที่ 7                           ดูคะแนนที่ได้

       แบบที่ 8                           ดูคะแนนที่ได้

       แบบที่ 9                           ดูคะแนนที่ได้

       แบบที่ 10                         ดูคะแนนที่ได้

       แบบที่ 11                         ดูคะแนนที่ได้

       แบบที่ 12                         ดูคะแนนที่ได

       แบบที่ 13                         ดูคะแนนที่ได้

       แบบที่ 14                         ดูคะแนนที่ได้

       แบบที่ 15                         ดูคะแนนที่ได้

       แบบที่ 16                         ดูคะแนนที่ได้

       แบบที่ 17                         ดูคะแนนที่ได้

       แบบที่ 18                         ดูคะแนนที่ได้

 

 

 

                                                                    

จัดทำโดย นายสมพงษ์  แสงกล้า
sangkla.8@gmail.com   tel. 089-2866446    id line : sompong_8